36 Blogów Finansowych

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić. blog o biznesie tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań. Czytelnik mo¿e byæ pewny, ¿e wszystko co znalaz³ siê w publikacji jest przydatne i praktyczne - ksi±¿ka napisana zosta³a we wspó³pracy z 470 menad¿erami z 45 krajów, którzy ka¿dego dnia zmagaj± siê z problemami, wyzwaniami z tego zakresu. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś do innych czytelników i dziękuję Ci, że promujesz mój blog. Cieszę się też, że udało Ci się zmotywować do oszczędzania i tym bardziej miło słyszeć, że miałem w tym swój udział. Dla mnie jest to potwierdzenie sensu tego co robię.
Do lat 70-tych XX wieku gospodarka Korei Północnej była silniejsza, niż sąsiadów z południa. Dzisiejsza wartość Produktu Krajowego Brutto północnych Koreańczyków to zaledwie 2,5% PKB Korei Południowej. Nie wiem za to, czy męska część pracowników księgarni-mangarni jest równie zadowolona… No, ale czego się w Azji nie robi dla dobra firmy. Bardzo jasny obra­zek tego, jak wygląda­łaby firma, gdyby coś zostało zro­bione. Jak by dzia­łała. Jeśli nie dzia­ła­cie w ten spo­sób od samego początku, nigdy tam nie dotrze­cie. Aby stać się wspa­niałą firmą, dzia­łaj­cie tak, jak wspa­niała firma, na długo przed tym, gdy się nią sta­nie­cie.
Proszê wybaczyæ odrobinê ironii Kryje siê za ni± sceptycyzm co do tego, by wszystkie narracje biznesowe z Zachodu da³ siê szybko i ³atwo przeszczepiæ w Polsce. W naszym kraju dominuje wci±¿ bardzo konserwatywna kultura biznesu. Pozowaniem na nowinkarza wyposa¿onego w oryginalne dziewiêcioelementowe szablony mo¿na czasem zyskaæ sobie dobr± opiniê innowatora ale ryzyko, ¿e zostanie siê sklasyfikowanym jako niebezpieczny i niepowa¿ny idealista, te¿ jest spore.
Nadal trudno mi znaleźć balans w życiu i nie stresować się zbytnio, ale radzę sobie ze stresem korzystając z rad zawartych w wystąpieniu Davida Steindl-Rast-a - hyperlink oraz robiąc rzeczy, które zajmują głowę i pozwalają jej odpocząć (sport, czytanie, medytacja choć to trudne). Nie czuję się ekspertem, ale myślę, że najważniejsza jest pewnego rodzaju akceptacja. Stres, problemy i wyzwania są częścią życia i czekanie „aż będzie dobrze” sprawi, że stracisz dużo czasu i pozytywnych doświadczeń.
W serwisie znajdziecie również teksty przygotowywane wspólnie przez prawników : Magdalenę Miernik, Łukasza Łyczkowskiego , Krzysztofa M. Króla i prawników współpracujących z nami na co dzień. Łączymy naszą wiedzę i doświadczenie aby przygotować dla Was najcenniejsze treści. Zawsze cieszą nas komentarze i przykłady, które odnoszą się ściśle do komentowanych treści, bądź też zawierają dodatkowe, wzbogacające pierwotny materiał informacje. Staramy się blokować wpisy zawierające obelżywy język lub mające charakter spamu, oraz na bieżąco moderować poziom dyskusji, aby odpowiadał on standardom, które wyznaczamy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *